Biuro Rachunkowe Księgowy Expert

Oferta

Biuro Rachunkowe Księgowy EXPERT

Biuro rachunkowe Księgowy EXPERT

Biuro rachunkowe Księgowy EXPERT zajmuje się wszystkimi czynnościami związanymi z profilem Państwa działalności w zależności od specyfiki i rozmiaru Firmy, typu księgowości, formy opodatkowania, zatrudnionych pracowników.

Usługi księgowe wykonywane przez Biuro zgodne są ze standardami obowiązującymi w ustawach zgodnych z typem Państwa działalności.


Księga Przychodów i Rozchodów – KPiR

 • prowadzenie księgi podatkowej,
 • sprawdzanie pod względem formalnym dokumentów,
 • sporządzenie deklaracji VAT, PIT, VAT-UE,
 • sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów,
 • sporządzanie comiesięcznego bilansu,

Księgi Handlowe – Pełna księgowość

 • rzetelne prowadzenie ksiąg handlowych,
 • bieżąca ewidencja dokumentów księgowych,
 • sporządzanie deklaracji VAT, CIT,
 • opracowywanie Zakładowych Planów Kont,
 • rozliczanie projektów – UE,

Ryczałt ewidencjonowany

 • określenie stawki ryczałtu,
 • prowadzenie ewidencji przychodu,
 • rozliczanie wysokości należnego podatku,
 • rozliczenie roczne PIT-28,
 • bieżące porady związane z prowadzoną działalnością,

Kadry i Płace

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z wytycznymi Klienta,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzanie umów zlecenie, o dzieło,
 • sporządzanie aneksów, zaświadczeń,
 • sporządzanie deklaracji do ZUS, PIT11

Obsługa prawna:

Atutem naszego Biura Rachunkowego jest to, iż mogą Państwo na bieżąco konsultować z nami czynności i wątpliwości związane z obsługą rachunkową dotyczącą Państwa Firmy.

BHP i PPOŻ:

 • Pomożemy Państwo dostosować miejsce pracy do warunków zgodnych z wytycznymi Kodeksu Pracy w zakresie przepisów BHP oraz PPOŻ.
 • Wskażemy jak i kiedy muszą być sporządzone odpowiednie instrukcje, regulaminy.
 • Pomożemy w stworzeniu dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.