Biuro Rachunkowe Księgowy Expert

Na czym polega split payment?

Biuro Rachunkowe Księgowy EXPERT

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności obowiązuje od 1 lipca 2018 r. Nowy sposób płatności oznacza zmiany – nie tylko dla podatników. Wprowadzone rozwiązanie dzieli płatność za fakturę na kwotę netto i naliczony VAT – jakie są wady i zalety tego podziału?

Na czym polega split payment?

Mechanizm podzielonej płatności za nabyty towar lub usługę jest bardzo prosty – wartość sprzedaży netto płacona jest przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, a pozostała zapłata (odpowiadająca kwocie VAT) trafia na specjalny rachunek bankowy – rachunek VAT.

Środki zgromadzone na rachunku VAT przeznaczone są do zapłat w przypadku rozliczeń z kontrahentami i urzędem skarbowym.

Kogo dotyczy split payment?

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne, ale skorzystać mogą z niego wyłącznie przedsiębiorcy – zarówno Ci, prowadzący małą firmę, jak i duże przedsiębiorstwo.

Z metody podzielonej płatności nie mogą skorzystać:

  • konsumenci;
  • przedsiębiorcy, którzy otrzymują faktury bez kwoty podatku VAT;
  • przedsiębiorcy w przypadku faktur objętych mechanizmem odwróconego obciążenia VAT w branży budowlanej lub tzw. branżach wrażliwych (elektronika, stal, metale kolorowe).

Jak dokonać płatności z zastosowaniem split payment

Zapłata z zastosowaniem tego mechanizmu odbywa się z użyciem komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub SKOK. Komunikat musi zawierać:

  • kwotę podatku (całość lub część podatku, wynikająca z faktury);
  • kwotę sprzedaży brutto (całość lub część wartości);
  • numer faktury;
  • NIP dostawcy lub usługodawcy.

Zalety i wady mechanizmu podzielonej płatności

Do jednej z najmocniejszych stron split payment można zaliczyć domniemanie zachowania należytej staranności, a więc duże prawdopodobieństwo, że ograny podatkowe zaakceptują prawo do obniżenia naliczonego podatku w przypadku wątpliwości co do okoliczności przeprowadzonej transakcji nabycia towaru.

Podatnicy, korzystający z podzielonej płatności nie będą ponosili solidarnej odpowiedzialności ze sprzedawcą za niezapłacony podatek. Zaletą split payment jest także przyspieszony termin zwracania różnicy podatku – 25 dni od dnia złożenia deklaracji.

Nabywca może decydować o zastosowaniu podzielonej płatności w sposób dowolny – rozliczenie w systemie split payment nie musi dotyczyć wszystkich transakcji.

Split payment nie jest pozbawiony wad – system podzielonej płatności wpłynie na zmniejszenie płynności finansowej podatników. Środki zgromadzone na kocie VAT będą czasowo „zamrożone”, a podatnik będzie mógł nimi dysponować tylko w ograniczonym zakresie.

Dodatkowo, decyzję o zastosowaniu podzielonej płatności podejmuje nabywca – druga ze stron transakcji jest od tej decyzji zależna.

Co zmienia split payment?

Eksperci wskazują, że początki nie będą łatwe – duża część podatników odczuje ciężary i koszty wprowadzenia nowego sposobu płatności (koszty dostosowania systemów informatycznych i księgowych, zmiany planów kont oraz trudności w administrowaniu przelewów w związku z faktem, że za pomocą jednej płatności można rozliczyć tylko jedną fakturę).

Mechanizm podzielonej płatności wymusza zmiany w księgowości – wszyscy przedsiębiorcy, prowadzący pełne księgi rachunkowe zmuszeni są zaktualizować plany kont i utworzyć dodatkowe konto analityczne „Rachunek VAT” do konta “Rachunek bankowy”.

Wejście w życie mechanizmu podzielonej płatności wiąże się także ze zmianą wzorów deklaracji VAT. Zmiany te skupiają się na możliwości zwrotu nadwyżki podatku na rachunek VAT i na możliwości obniżenia zobowiązania podatkowego w związku z wcześniejszą zapłatą podatku należnego.

Udostępnij
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments