Biuro Rachunkowe Księgowy Expert

JPK na żądanie

Biuro Rachunkowe Księgowy EXPERT

Jednolity plik kontrolny to dokument, z którym podatnicy zdążyli się już oswoić – obowiązek comiesięcznego wysyłania JPK_VAT obowiązuje bowiem wszystkich od 1 stycznia 2018 roku. Od 1 lipca weszło w życie nowe rozwiązanie, które ma na celu uszczelnić polski system podatkowy – fiskus może wystąpić o JPK na żądanie.

Struktura JPK na żądanie

Jednolity plik kontrolny na żądanie Urzędu Skarbowego może dotyczyć wystawionych faktur, prowadzonych ksiąg podatkowych czy wyciągów bankowych. Struktura JPK na żądanie składa się z następujących elementów:

 • JPK_KR – księgi rachunkowe;
 • JPK_WB – wyciąg bankowy;
 • JPK_MAG – magazyn;
 • JPK_FA – faktury VAT;
 • JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów;
 • JPK_EWP – ewidencja przychodów.

Kogo dotyczy obowiązek składania JPK na żądanie?

Wprowadzony 1 lipca 2018 roku obowiązek składania JPK na żądanie dotyczy wszystkich podatników, którzy prowadzą księgi podatkowe i wystawiają dowody księgowe z użyciem programów komputerowych. JPK na żądanie może zostać wykorzystane także do tzw. kontroli krzyżowych.

Co ważne, Ministerstwo Finansów w oficjalnym stanowisku ogłosiło, że JPK na żądanie nie dotyczy podatników, którzy prowadzą księgi w formie papierowej lub prowadzą jedynie obowiązkową ewidencję VAT.

Kiedy i od kogo fiskus może żądać JPK?

Urząd Skarbowy może wezwać podatnika do złożenia JPK na żądanie w ramach:

 • kontroli podatkowej;
 • czynności sprawdzających;
 • kontroli celno-skarbowej;
 • postępowania podatkowego.

Należy mieć na uwadze, że organ podatkowy może żądać złożenia wspomnianego pliku nie tylko od podatnika, ale również od kontrahenta (tylko w przypadku, gdy prowadzi on księgi podatkowe w formie elektronicznej).

Czas na złożenie pliku

Fiskus poinformuje podatnika o żądaniu złożenia pliku JPK w specjalnym wezwaniu. Wyznaczy w nim również termin złożenia dokumentu. Organ podatkowy nie może wymagać złożenia JPK na żądanie w terminie krótszym niż 3 dni. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach termin wskazany w wezwaniu może zostać wydłużony na prośbę podatnika. Może stać się tak, na przykład, w przypadku nieobecności osoby odpowiedzialnej czy zbyt dużej ilości danych.

Konsekwencje nieprzekazania JPK na żądanie

Ważne jest, by przestrzegać terminu wskazanego w wezwaniu – w innym przypadku podatnik musi liczyć się z konsekwencjami, również finansowymi. Jakie kary grożą za nieprzekazanie JPK na żądanie w terminie?

Za spóźnienie podatnika można ukarać:

 • karą porządkową – 2,8 tys. zł – dotyczy to również biur rachunkowych i innych podmiotów, które są odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych firmy;
 • grzywną – do 42 tys. zł – jeśli czyn zostanie uznany za wykroczenie skarbowe;
 • grzywną – do ponad 20 mln zł – jeśli czyn zostanie uznany za przestępstwo skarbowe.

Wysokość grzywien ustalana jest z uwzględnieniem sytuacji majątkowej i rodzinnej.

Udostępnij
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments