Biuro Rachunkowe Księgowy Expert

Kasa fiskalna – ważne informacje

Biuro Rachunkowe Księgowy EXPERT

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących co do zasady spoczywa na każdym podatniku, który dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Pozwala on na wykazanie szczegółowych danych dotyczących sprzedaży, dla których nie wystawia się faktur. Ustawodawca przewidział jednak szereg zwolnień z posiadania kasy fiskalnej.

LIMIT OBROTÓW, A ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA KASY FISKALNEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, przedsiębiorca, u którego obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł może skorzystać ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej.

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA A KASA

W wyżej wspomnianym rozporządzeniu przewidziane jest również zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku podatników, którzy prowadzą sprzedaż przez internet, o ile zostaną spełnione odpowiednie warunki. Zwolnieniu nie podlega sprzedaż perfum, sprzętu fotograficznego, radiowego, telewizyjnego lub telekomunikacyjnego oraz części i akcesoriów do pojazdów silnikowych. Korzystając ze zwolnienia z tego tytułu należy pamiętać, że podatnik nie może przyjąć zapłaty za transakcję w postaci gotówki.

W celu zachowania prawa do korzystania ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej konieczne jest szczegółowe przestrzeganie przepisów rozporządzenia. Nawet niewielkie przeoczenie może skutkować tym, że zwolnienie przestanie obowiązywać, a podatnik utraci prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Jeżeli jako przedsiębiorca cenisz sobie poczucie bezpieczeństwa i chcesz mieć pewność, że spraw z tego zakresu będą za Ciebie pilnować profesjonaliści, to zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym.

OBOWIĄZEK PROWADZENIA EWIDENCJI SPRZEDAŻY PRZY ZASTOSOWANIU KASY FISKALNEJ ONLINE

Na podstawie zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy -Prawo o miarach, która uregulowała stopniowe prowadzenie do polskiego systemu kas rejestrujących online, od stycznia 2021 r. na niektóre branże nałożony został obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu wyżej wymienionych kas. Od 1 lipca 2021 r. do korzystania z kas fiskalnych online musiały przygotować się kolejne branże, które świadczą usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

ULGA NA ZAKUP KASY FISKALNEJ

Podatnicy, którzy są zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej mogą skorzystać z ulgi na jej zakup – do 700 zł. Ulga, co do zasady, przysługuje podatnikowi również w związku z obowiązkiem wymiany urządzenia na kasę rejestrująca online. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem. W tym przypadku również bardzo ważne są wszystkie formalności, aby nie stracić szansy na skorzystanie z ulgi. Należy pamiętać, że ulga nie jest realizowana automatycznie, a na wniosek przedsiębiorcy.

 

Udostępnij
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Roman

Wartościowy opis kas fiskalnych