Biuro Rachunkowe Księgowy Expert

Koszty działalności w mieszkaniu

Biuro Rachunkowe Księgowy EXPERT

Przedsiębiorcy często decydują się na prowadzenie działalności we własnym mieszkaniu. To nie tylko wygodne rozwiązanie, ale także sposób na uniknięcie konieczności wynajmu biura czy lokalu. Dodatkowo, prowadzenie firmy w domu umożliwia zmniejszenie zobowiązań podatkowych. Gdzie zgłosić rozpoczęcie działalności we własnym mieszkaniu i jakie opłaty związane z użytkowaniem lokalu można zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej?

W dniu 21 grudnia 2017 roku nastąpiła ważna zmiana – przedsiębiorca, prowadzący działalność w mieszkaniu nie ma obowiązku wydzielenia osobnego pomieszczenia na biuro. Koszty eksploatacji, takie jak czynsz czy media, będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w sytuacji, gdy tylko część lokalu będzie wykorzystywana do prowadzonej działalności gospodarczej, jak również w przypadku, gdy przedsiębiorca nie wydzieli konkretnego pomieszczenia na potrzeby prowadzonego interesu, a lokal mieszkalny będzie traktowany jako “siedziba” firmy.

Rozpoczynający działalność w mieszkaniu ma obowiązek zgłosić ten fakt we właściwym Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy – organ ustali czy nastąpi przekształcenie mieszkania w lokal użytkowy. Zmiana sposobu użytkowania lokalu dotyczy sytuacji, gdy całość lub wydzielona część mieszkania wykorzystywane są do celów prowadzonej działalności (wiąże się to z wyższą stawką podatku od nieruchomości). Stawka podatku od nieruchomości nie zwiększy się, jeśli przedsiębiorca będzie prowadził działalność w pomieszczeniu, które wykorzystywane jest również do celów mieszkalnych.

Co stanowi koszt uzyskania przychodu w przypadku działalności prowadzonej w mieszkaniu?

Najważniejsze, by rozdzielić wydatki związane z eksploatacją mieszkania na dwie grupy: te o charakterze osobistym oraz te, które związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wydatek musi spełniać definicję kosztu uzyskania przychodu – być więc kosztem poniesionym w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Zakup wyposażenia

Miejsce pracy należy odpowiednio przystosować – zakup wyposażenia jest więc nieunikniony. Zakupione wyposażenie może zostać ujęte w kosztach prowadzenia działalności, jeśli wydatek ma służyć celom związanym z działalnością gospodarczą. Do środków trwałych firmy można wprowadzić także przedmioty używane – warunkiem jest, by były kompletne i zdatne do użytku.

Co ważne, do kosztów prowadzonej działalności, można zaliczyć również koszty związane z remontem – proporcjonalnie do tego, jaką część mieszkania wykorzystuje się na cele prowadzonej działalności.

Czynsz i media

Osoba, prowadząca firmę w mieszkaniu może część opłat za czynsz i media odpisać w koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Podziału kosztów można dokonać proporcjonalnie do powierzchni używanej do celów prowadzonej działalności. O ile w przypadku czynszu takie rozwiązanie wydaje się być słuszne, to w przypadku energii elektrycznej, wody i innych mediów jest bezzasadne (drukarka, komputer i sprzęty biurowe zużywają mniej prądu niż lodówka, pralka czy inne sprzęty domowe).

Jednym z rozwiązań jest założenie osobnych liczników w ramach prowadzonej działalności. Znacznie lepiej jest jednak ustalić odpowiedni miernik i podać szacunkowe zużycie mediów oraz sporządzić odpowiednią notkę, która w logiczny sposób wyjaśni przyjęty sposób obliczania.

Odsetki od kredytu hipotecznego

Jeśli przedsiębiorca zaciągnął kredyt na zakup mieszkania, a następnie zaczął wykorzystywać je do prowadzonej działalności, to może zaliczyć odsetki od kredytów do kosztów uzyskania przychodów (w części, która przypada na powierzchnię wykorzystywaną na prowadzoną działalność).

Telefon i internet

W przypadku telefonu i internetu warto byłoby podpisać osobną umowę na dane służbowe. Dzięki temu w łatwy i bezpieczny sposób będzie można ujmować pełne kwoty abonamentu w koszty prowadzonej działalności.

Istnieje możliwość korzystania z prywatnego telefonu do celów służbowych – wówczas kwotę, jaką można zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności ustala się na podstawie billingu. Należy jednak pamiętać, że kwota zaliczana do kosztów podatkowych nie może obejmować abonamentu.

Odkurzacz i serwis sprzątający

Przedsiębiorca, prowadzący działalność w mieszkaniu może do kosztów podatkowych zaliczyć wydatki związane z utrzymaniem czystości, np. : zakup środków czystości, zakup usług sprzątania lub odkurzacza. To w jaki sposób wymienione wydatki będą rozliczane zależne jest od sposobu wykorzystania – w przypadku, gdy usługa sprzątania obejmuje tylko powierzchnię firmową to w całości będzie kosztem podatkowym. W innej sytuacji należy pamiętać o wyliczeniu proporcji.

Udostępnij
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments